Tuesday, March 21, 2017

กรอบลอยและการพัฒนา

 วันก่อนไปเดินเที่ยวบ้านเพื่อนมาที่ต่างจังหวัดครับดูบ้านของเขาเพราะเก๋ไก่สไตล์โมเดิร์นไม่เบาทั้งทั้งที่อยู่ตามต่างจังหวัดหรือบันนอกเพราะว่าในบ้านเขาประดับไปด้วยกรอบลอย ครับครอบรอยนั้นในยุคสมัยอดีตนั้นด้านน่าจะเคลือบด้วยสารที่ชื่อว่าเรซินเป็นสารสีแข็งแข็งครับแต่สายนะครับทำให้กรอบนั้นดูมันแล้ววาว แต่สมัยปัจจุบันกรอบลอยได้วิวัฒนาการมาเป็นการเคลือบด้วยลามิเนตซึ่งอยู่ทนทานนานกว่าเรซินครับเพราะเรซินนานไปจะทำปฏิกิริยากับภาพทำให้ภาพซีดเหลืองและสีสันนั้นหายไปเลยครับดังนั้นวิวัฒนาการสมัยใหม่จึงทำให้รูปดูคงทนถาวรมากขึ้นด้วยฟิล์มเคลือบลามิเนตรูปอยู่ได้เกิน  10 ปีครับ วิวัฒนาการของกรอบลูกก็ทำให้บ้านของเราดูทันสมัยน่าอยู่มากขึ้นครับและการตกแต่งก็ง่ายขึ้นสำหรับคนในยุคใหม่ด้วยนะครับอย่างไรแล้วการตกแต่งได้รับรูปก็ยังเป็นที่นิยมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเสมอมาครับหากท่านใดสนใจกรอบรูปสวยสวยในการตกแต่งบ้านเชิญได้ครับ 

No comments:

Post a Comment