Friday, September 11, 2015

กรอบลอย เคลือบลามิเนต เคลือบเพื่ออะไร

กรอบลอย นั้นคือการอัดภาพลงกระดาษสีความละเอียดสูงแล้ว นำมาทำ กรอบลอย แต่ก่อนจะทำได้นั้นต้องผ่านขั้นตอนการเคลือบหน้ารูปภาพก่อนครับ เพราะ กรอบลอย นั้นไม่มีการใส่กระจกด้านหน้าภาพ ดังนั้นเพื่อป้องกันหน้ารูปภาพจากฝุ่นและ น้ำ หรือความสกปรกต่างๆ ต้องเคลือบรูปก่อนด้วย พลาสติกพิเศษ ที่เรียกว่าลามิเนต เพื่อป้องกันหน้ารูปไม่ให้เปื้อนรอยต่างๆ ส่วนฟิล์มเคลื่อบนั้น มีหลากหลายแบบ ทั้้งลายผ้า ลายตาราง ลายเม็ดทราย ลายด้านๆธรรมดา ลายมัน ก็แตกต่างกันไปตามแบบ และ รูปภาพที่อยากทำว่าเหมาะกับลายไหน ส่วนใครจะเลือกลายไหนต้องดูภาพก่อนนะครับเพื่อความเหมาะสมกับภาพและไม่ขัดกับอารมณ์ของภาพ เพราะบางครั้งฟิล์มเคลือบหน้ารูปอาจจะไปลดทอนความสวยและความคมชัดบางส่วนก็ได้ครับ

credits by ร้านกรอบรูปเชียงใหม่

No comments:

Post a Comment